Vi bruger cookies

Ved at bruge sitet acceptere du dette. "nej tak til cookies"

Læs vores cookiepolitik

Dagplejeren

Hver dagplejer har 3 faste børn indskrevet og passer børn i eget hjem. Dagplejerne arbejder tæt sammen med det dagplejehold, hun er tilknyttet og de mødes en gang ugentligt i legestue. Formålet er, at børnene introduceres til en større børnegruppe, og at der i legestuen er mulighed for at lave aldersopdelte aktiviteter. Det betyder, at en dagplejer har 5-6 tætte samarbejdskollegaer med godt kendskab til gruppens børn.
Ca. en gang om måneden afholdes der personalemøde på legestuedagen i middagsstunden – her deltager dagplejepædagog og dagplejere og indimellem også dagplejeleder. På møderne drøftes forskellige pædagogiske emner, hvor indholdet er målrettet den pædagogiske indsats i forhold til den aktuelle børnegruppe.

Alle dagplejehjem er sikkerhedsgodkendt og bliver gennemgået en gang årligt.

 

Åbningstid

Dagplejen har åbent mandag til torsdag fra 7.00 til 16.45, fredag fra 7.00 til 16.00.

 

Dagplejepædagogens rolle

Hver dagplejer har en pædagog tilknyttet, så den pædagogiske praksis kvalificeres. Pædagogen deltager ved første møde med forældre og barn i dagplejerens hjem. Efter 4-6 måneder kontakter pædagogen forældrene for en samtale om barnets trivsel. Pædagogen kommer på tilsyn i dagplejehjemmet minimum hver 6 til 8. uge og følger det enkelte barns trivsel. Forældre er altid velkomne til at kontakte pædagogen. 

 

Ledelse

Dagplejens leder har kontor på Kildevældet Alle nr. 1. Lederen kommer på besøg i legestuen og hun besøger de enkelte dagplejere minimum 2 gange om året. Hun deltager ved arrangementer og møder, og sørger for at være så synlig som muligt. Ledelsen er ansvarlig for udviklingen i dagplejen og der er et tæt samarbejde mellem pædagog og leder i forhold til den koordinerede indsats. Det er altid muligt at kontakte leder vedr. spørgsmål og dialog.

 

Når dit barn starter

Når en familie tilbydes plads i dagpleje, sker det gennem pladsanvisningen. Ved den første kontakt mellem familien og dagplejekontoret informeres man om den pågældende dagplejer, og der aftales et præsentationsmøde i dagplejehjemmet. Ved dette møde deltager også dagplejepædagogen. Det er vigtigt at skabe et godt grundlag for det fremtidige samarbejde.
Dagplejeren vil fortælle om sig selv, og om de daglige rutiner og aktiviteter. Familien vises rundt i den del af hjemmet, dagplejeren benytter til sin praksis. Forældrene fortæller om deres barns behov og rytme og det aftales, hvordan der tages højde for disse under tilknytning til dagplejer.
Pædagogen spørger indtil oplysninger om barnets trivsel og dagplejer og pædagog informerer forældrene om:

 • Generelle oplysninger
 • Hverdagen i dagplejen
 • Dagplejepædagogens rolle
 • Gæstedagpleje
 • Marte Meo som pædagogisk metode
 • Forældrebestyrelsen
 • Opfølgningssamtale og samarbejdet mellem familie og dagplejepædagog

I starten vil det måske være en god idé, at barnet har sin egen dyne med hjemmefra eller andet, der gør, at det føler sig mere tryg.

 

Den første tid i dagplejen

Det kan være en stor omvæltning for et barn og dets forældre at starte i dagpleje. Der er meget nyt og meget foregår på en anden måde end I og jeres barn er vant til.
For at gøre overgangen fra hjem til dagpleje så blid som muligt, vil det være godt for jeres barn, at I bruger tid på at lære dagplejeren, de andre børn og husets rytme at kende. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at:

 • I som forældre viser tryghed ved den dagplejer I har plads hos, da jeres følelser mærkes af jeres barn
 • En af jer bliver i dagplejen sammen med jeres barn i et par timer ad gangen de første par dage
 • Sørge for, at de første dage, hvor jeres barn er alene i dagplejen gøres relativt korte
 • Gradvis at gøre dagene længere
 • Aftale opstartsperiode med dagplejeren
 • Hvis I har noget vigtigt at tale med dagplejeren om, så ring i middagsstunden, hvor dagplejeren har bedre ro og tid
 • Med mindre andet er aftalt med dagplejer, vil vi gerne have jeres barn er mødt ind senest kl. 9.00. Så har dagplejer mulighed for at tage på tur med børnene, som fx kan være besøg hos en kollega, en lille tur i nærområdet, et smut på biblioteket eller hvad vi elles kan finde på