Som forældrerepræsentant i bestyrelsen får du indblik i dagplejens drift og pædagogik, samt indflydelse på de overordnede principper for dagplejen. Der vælges 5-7 forældre repræsentanter valgt af og blandt børn i dagtilbuddet. Herudover vælges en til 2 suppleanter.For dagplejens vedkommende skal det tilstræbes, at forældrerepræsentanterne repræsenterer de enkelte legestuegrupper. Desuden består en bestyrelse af medarbejderrepræsentanter valgt af og blandt de fastansatte medarbejdere i dagplejen. Herudover vælges en suppleant.

Der afholdes valg til bestyrelse på et forældremøde som afholdes inden 1. juli. 

Formand for forældrebestyrelsen: Ditte Jacobsen

Næstformand for forældrebestyrelsen: Sabrina Hjetting